عید مبارک.


...

وقتی همه ذهنم درگیر این بود که متنی درخور عید بنویسم چیز خاصی به نظرم نرسید. ناخواسته یاد کتاب یادداشتهای ساراماگو افتادم که خاطراتشو با یه ترتیب تاریخی نوشته بود. کتابو برداشتم و سعی کردم روزهای نزدیک ژانویه رو پیدا کنم. عجیب بود که خاطره ای  از 31 دسامبر تا 5 ژانویه وجود نداشت. شاید ساراماگو نویسنده بزرگ هم در ایام ابتدای سال 2009 مشغول تفریح و دید و بازدید بوده. شاید من هم باید به ذهنم استراحت بدم.

...

به هر حال عید مبارک/


پ.ن: فعلن خاطرات رو همینجا مینویسم.

پ.پ.ن: امسال علاقه خاصی به سمنو پیدا کردم.

پ.پ.پ.ن: توی کتابخونه 37 کتاب نخونده پیدا کردم.

پ.پ.پ.پ.ن: امروز میرا رو تمام میکنم.

منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : کافه سایه |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره منبع : |سایه 248/ خاطره
برچسب ها : پیدا ,پیدا کردم